Ανάλεκτα Θέματα | Άρθρα Γάμου

Ανάλεκτα Θέματα

Κατά του Αναλφαβητισμού

Κατά του Αναλφαβητισμού

        Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της UNESCO είναι η εξάλειψη του αναλφαβητισμού ανά τον κόσμο.

        Μάλιστα, από το 1965, καθιερώθηκε η 8η Σεπτεμβρίου να εορτάζεται σαν η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού.

        Η UNESCO υπολογίζει ότι περισσότερα από 781 εκατομμύρια ενήλικες (από τους οποίους το 64% γυναίκες) παγκοσμίως είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 115 εκατομμύρια παιδιά, ιδιαίτερα από τις φτωχές χώρες της Ασίας και της Υποσαχάρειας Αφρικής.

        Έτσι, ο διεθνής αυτός οργανισμός έχει θέσει σαν στόχο (τον οποίο θεωρεί ρεαλιστικό, οικονομικά προσιτό και επιτεύξιμο) όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως το 2015.

        Για τον ελλαδικό χώρο θεωρείται αναλφάβητος όποιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ άλλες χώρες για να θεωρούν κάποιον εγγράμματο αρκούν οι βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ενηλίκων φθάνει το 91% του πληθυσμού, ενώ το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων ως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

 

 

Δημοσιεύθηκε: 08/09/2011                                                 © Gamos Guide