ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΑΜΟΥ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΑΜΟΥ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Πολιτικός Γάμος - Δικαιολογητικά

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον δήμο της κατοικίας του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Οι αλλοδαποί πρέπει να φέρουν:

  • Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν επιπλέον, πιστοποιητικό ελευθερίας.
  • Για τους Έλληνες του εξωτερικού θα χρειαστεί επιπλέον των ανωτέρω, εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.
  • Για κατοίκους ξένους Υπηκόους:

    Εάν η άδεια γάμου πρέπει να εκδοθεί στην πατρίδα μας είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά: