ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Διαδικασίες Γάμου και Δικαιολογητικά Γάμου

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα και σε περίπτωση ξένων που σκοπεύουν να κάνουν θρησκευτικό καθολικό γάμο στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά είτε από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας τους είτε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι) και να είναι έτοιμα προς κατάθεση τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία του γάμου.