Ανάλεκτα Θέματα | Άρθρα Γάμου

Ανάλεκτα Θέματα

Γάμος σε Δημαρχείο

Γάμος σε Δημαρχείο

        Ο πολιτικός γάμος, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετά δημοφιλής και στην Ελλάδα, για διάφορους λόγους, χαρακτηρίζεται από μια απλή διαδικασία, ενώ σαφώς απαιτεί λιγότερες προετοιμασίες.

        Οι λόγοι που όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν να ενώσουν τη ζωή τους με πολιτικό και όχι με θρησκευτικό γάμο είναι ποικίλοι: οι προσωπικές τους πεποιθήσεις, νομικοί λόγοι, διαφορετικό θρήσκευμα, αλλά βέβαια, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, ακόμα και οικονομικοί λόγοι οδηγούν πολλά ζευγάρια να καταλήξουν να κάνουν το γάμο τους στο δημαρχείο.

        Οπωσδήποτε, το κόστος του πολιτικού γάμου είναι αισθητά πιο χαμηλό από ένα γάμο που τελείται σε εκκλησία, ενώ και οι διαδικασίες είναι πιο απλές και τα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι σαφώς λιγότερα.

        Για να ενημερωθείτε για τα χαρτιά που απαιτούνται για την έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου και για την Τέλεση πολιτικού γάμου μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο...