[Valid RSS]

Δικαιολογητικά Γάμου

gamos

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΑΜΟΥ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΑΜΟΥ

Ευρετήριο Γάμου image
Νύφη & Γαμπρός
Οργάνωση Γάμου
Ταξίδι του Μέλιτος
Άλλα για τον Γάμο
 
Διαδικασίες Γάμου
Διαδικασίες Γάμου και Δικαιολογητικά Γάμου
Δικαιολογητικά Γάμου
©  gamos guide

          

Θρησκευτικός Γάμος

Δικαιολογητικά:

 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:

 • Τα άτομα που πρόκειται να παντρευτούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, απαιτείται γονική συναίνεση.
 • Δεν πρέπει να συνδέει τους μελλόνυμφους συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού
 • Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να είναι κι οι δυο Χριστιανοί. Εάν ο ένας είναι αλλόθρησκος, θα πρέπει να βαπτιστεί πρώτα Χριστιανός.
 • Στην περίπτωση γάμου μεταξύ Χριστιανού Ορθόδοξου και Καθολικού ή Προτεστάντη όπου το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει 2 μυστήρια, θα πρέπει το μυστήριο στην ορθόδοξη εκκλησία να είναι το τελευταίο. Αυτό, διότι η Ορθόδοξη εκκλησία δεν αναγνωρίζει το γάμο που έγινε στην Καθολική εκκλησία, ενώ το αντίθετο ισχύει και τότε θα υπάρχει πρόβλημα διγαμίας.
 • Τα άτομα θα πρέπει να είναι διανοητικά υγιή ώστε να μπορούν να κατανοήσουν το μυστήριο.
 • Για τους αλλοδαπούς που πρόκειται να παντρευτούν απαιτείται άδεια παραμονής. Ειδικότερα, αν ένας από τους δυο μελλόνυμφους είναι αλλοδαπός θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του προξένου της χώρας του στην Ελλάδα ότι δεν έχει κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά), ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα ελληνικά), άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής.

Νομικές Προϋποθέσεις Θρησκευτικού Γάμου

 • Οι μελλόνυμφοι να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν επιτρέπεται ο γάμος σε ηλικίες κάτω των 14. Από 14 ως 18 χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων.
 • Σε περίπτωση προηγούμενου γάμου θα πρέπει να υπάρχει διαζύγιο.
 • Σε περίπτωση χηρείας θα πρέπει να έχει περάσει 1 χρόνος.
 • Σε περίπτωση εξαφάνισης, 4 χρόνια.

Έκδοση άδειας γάμου
        Όλα τα πιστοποιητικά που θα εκδώσετε για το γάμο σας, να έχετε υπόψη ότι ισχύουν για τους επόμενους έξι μήνες. Συνεπώς, όλες τις διαδικασίες για την άδεια γάμου, θα πρέπει να τις έχετε ολοκληρώσει το πολύ μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία που πρόκειται να παντρευτείτε.

Αναγγελία & Δημοσίευση
        Κατ΄ αρχάς, θα πρέπει να δημοσιευθεί η αναγγελία του γάμου σε μια οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε την ακριβή ημερομηνία του γάμου σας. Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνει από 3 μήνες πριν το γάμο μέχρι και το αργότερο 15 μέρες πριν.
        Στην αναγγελία του γάμου στην εφημερίδα πρέπει να αναφέρονται:

 • Τα ονοματεπώνυμά σας
 • Τα ονοματεπώνυμα των γονέων σας
 • Τα πατρώνυμα των μητέρων σας
 • Την περιοχή όπου θα τελεστεί ο γάμος
        Την σύνταξη της αναγγελίας γάμου την αναλαμβάνει η εφημερίδα, άλλωστε το κείμενο είναι τυποποιημένο. Θα φροντίσετε να φυλάξετε δυο αντίτυπα από το φύλλο της εφημερίδας που κάνατε την αναγγελία γάμου, διότι θα πρέπει να τα προσκομίσετε στον ιερέα για να εκδώσει τις άδειες γάμου.

Πιστοποιητικό αγαμίας
        Το πιστοποιητικό αγαμίας εκδίδεται από την ενορία στην οποία ανήκει ο καθένας από τους μελλόνυμφους. Δηλαδή θα εκδοθεί ένα πιστοποιητικό αγαμίας για τον καθένα από τους μελλόνυμφους.
        Για την έκδοση είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων, με τις ταυτότητές τους. Οι μάρτυρες δεν θα πρέπει να έχουν πρώτου βαθμού συγγενική σχέση με τους μελλόνυμφους. Θα τους ζητηθεί να πιστοποιήσουν ότι δεν έχετε τελέσει πρότερο γάμο και ότι δεν έχετε συγγένεια μεταξύ σας μέχρι τρίτου βαθμού.
        Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης, ενώ εάν δεν πρόκειται για πρώτο γάμο θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό έγγραφο (διαζευκτήριο) που να αναφέρει το βαθμό του προηγούμενου γάμου από το γραφείο διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής, ή πιστοποιητικό χηρείας στην περίπτωση ο ένας από τους δύο είναι χήρος ή χήρα.

Άδεια Γάμου
        Έχοντας τα δύο πιστοποιητικά αγαμίας και την γραπτή έγκριση της εκκλησίας όπου πρόκειται να γίνει ο γάμος, θα πάτε στην ενορία την νύφης και θα κάνετε αίτηση για άδεια γάμου.
        Θα πρέπει να είστε και οι δυο σας παρόντες και να έχετε μαζί τις αστυνομικές σας ταυτότητες. Ο εφημέριος θα σας ζητήσει:

 • Τα πιστοποιητικά αγαμίας,
 • Ένα παράβολο των 18€ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 €) από εφορία ή δημόσιο ταμείο
 • Δυο αντίτυπα από το κείμενο της δημοσίευσης στην εφημερίδα,
 • Σε κάποιες ενορίες πιθανόν να σας ζητήσουν και πιστοποιητικο γέννησης, γι αυτό ρωτήστε από πριν αν θα χρειαστεί. Το πιστοποιητικό γέννησης εκδίδεται εύκολα από το δήμο οπου ανήκει η οικογενειακή σας μερίδα, ή από ΚΕΠ.
        Παράλληλα, σ’ αυτόν θα δηλώσετε το επώνυμο των παιδιών σας καθώς και την εκκλησία όπου θα τελεσθεί ο γάμος
        Ακολούθως θα πάτε στην Αρχιεπισκοπή με τα έγγραφα της αίτησης για άδεια γάμου και θα την παραλάβετε την ίδια ημέρα. Στη συνέχεια πηγαίνετε στην ενορία της νύφης για να υπογράψει ο παπάς την άδεια.
        Να λάβετε υπόψη ότι από περιοχή σε περιοχή πιθανόν να διαφέρουν ελαφρά οι διαδικασίες. Γι’ αυτό καλύτερα, προτού ξεκινήσετε, να τηλεφωνήσετε στη Μητρόπολη που ανήκετε ώστε να τις επιβεβαιώσετε, για να μην ταλαιπωρηθείτε.
        Για διάφορα πιστοποιητικά που πιθανόν να χρειαστεί να εκδόσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών τηλεφωνικά ή στο site www.kep.gov.gr


ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ
        Κάθε γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) θα πρέπει απαραιτήτως να καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο της περιοχής στην οποία τελείται.
        Ο γάμος δηλώνεται από τον ένα από τους δυο συζύγους ή από τρίτο πρόσωπο στο οποίο θα έχετε κάνει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
        Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
        Διαφορετικά, θα έχετε μια μικρή ταλαιπωρία και επιβάρυνση, διότι μετά την παρεύλεση 40 ημερών και μέχρι 130 ημέρες από το γάμο, καταβάλλεται πρόστιμο 4,50€ σε παράβολο χαρτοσήμου. Μετά την παρέλευση των 130 ημερών το παράβολο χαρτοσήμου ανέρχεται σε 13€.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
 • Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας για την τέλεση του γάμου, θεωρημένη από τη Μητρόπολη
 • Για πολιτικό γάμο, δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου
 • Αδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων

Προσέξτε και τα παρακάτω:
        Αν ο γάμος που αποφασίσατε να κάνετε δεν είναι ο πρώτος τότε θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας το διαζευκτήριο καθώς και ένα ειδικό έγγραφο της Αρχιεπισκοπής.
        Αν κάποιος είναι χήρος πρέπει να υποβληθεί και η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
        Αν έχετε κάνει προηγουμένως πολιτικό γάμο και θέλετε τώρα να κάνετε θρησκευτικό, πρέπει να υποβάλετε και την ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου. Προσέξτε να μην έχουν παρέλθει έξι μήνες από την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης του πολιτικού γάμου γιατί όλα τα δικαιολογητικά έχουν 6μηνη ισχύ.


ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Βάσει των άρθρων 1350-1360 του Αστικού κώδικα, ο γάμος δεν μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση υιοθεσίας, μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που τον υιοθέτησε, καθώς και μεταξύ των απογόνων τους ακόμα και αν έχει λυθεί η υιοθεσία.
 • Σε περίπτωση συγγένειας εξ αίματος, από τον πρώτο έως και τον τέταρτο βαθμό ο γάμος θεωρείται αιμομιξία και απαγορεύεται.
 • Σε περίπτωση συγγενών εξ αγχιστείας μέχρι και 2ου βαθμού ο γάμος απαγορεύεται, ακόμα κι αν ο γάμος από τον οποίο προήλθε η συγγένεια αυτή έχει λυθεί.
 • Συγγενείς θεωρούνται και τα πνευματικά αδέρφια, αυτά δηλαδή που έχουν τον ίδιο νονό.
 • Γάμος δεν μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που δεν έχει λυθεί ή ακυρωθεί κάθε προηγούμενος.

Επώνυμο παιδιών
        Πριν από το γάμο, το ζευγάρι είναι υποχρεωμένο να προσδιορίσει το επώνυμο των παιδιών τους σε συμβολαιογράφο, παπά ή δήμαρχο με αμετάκλητη δήλωση. Αν το επώνυμο δεν δηλωθεί, τότε τα παιδιά θα πάρουν το επώνυμο του συζύγου. Την ίδια δήλωση, πριν από το γάμο τους, θα πρέπει να κάνουν οι σύζυγοι στην περίπτωση που παντρεύονται μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

Επώνυμο συζύγου
        Η αλλαγή του επιθέτου σας μετά τον γάμο δεν είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με το άρθρο 1388 παρ.1 του αστικού κώδικα, ισχύουν τα εξής:
        Η γυναίκα δεν χρειάζεται πια να αλλάξει το όνομα της στην ταυτότητά της, στο διαβατήριο, σε όλα τα δημόσια βιβλία μεταγραφών και υποθηκών ή στους δημόσιους καταλόγους. Σε ότι αφορά τις κοινωνικές τους σχέσεις, το επίθετο του ζευγαριού μπορεί να είναι κοινό.

Πότε δεν επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικού Γάμου

 • Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές, εκτός από εκείνες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κρεοφαγία.
 • Την Εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμού)
 • Την Εβδομάδα του Πάσχα
 • Την 1η Εβδομάδα του Τριωδίου
 • Μεταξύ της Εβδομάδας των Απόκρεω και της Τυρινής
 • Από την Παρασκευή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.
 • Την 5ην και 6ην Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανίων.
 • Από την 1ην μέχρι την 14ην Αυγούστου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.
 • Την 29ην Αυγούστου εορτή του Τιμίου Προδρόμου
 • Την 14ην Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
 • Από την 13ην μέχρι την 25ην Δεκεμβρίου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.

 


γαμος image

Gamos Guide: No1 portal για τον θρησκευτικό γάμο και τον πολιτικό γάμο σε όλη την Ελλάδα με χιλιάδες!!.. θαυμαστές στο Facebook. Ο κορυφαίος οδηγός γάμου για τα μελλόνυφα ζευγάρια, για να γίνει αξέχαστος ο γάμος!