ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ CHALET
20ο χλμ. Λεωφ Μαραθώνος
Πικέρμι
Τηλ. 210 6039273 - 210 6039443
210 6039225 - 6976 069454
chalet.com.gr